מורשת- בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ' #ניהול קונפליקט