בספרו "יאנוש קורצ'אק - היהודי המעונה" מתאר יחיאל וינגרטן כיצד סיפר לו קורצ'אק על הסיפור "הרשלה" אותו התחיל לכתוב, וביקש ממנו לתרגם לעברית את חלקו הראשון של הסיפור, שכבר היה כתוב אז, בשנת 1926, ואת ההערות שכתב לסיפור, ולפרסם אותו בעיתון "עלים" אותו ערך וינגרטן והוציא לאור.

וכך כותב ויגרטן: "ב'הערות המוקדמות' פתחתי בעיתון "עלים" (וארשה, ספטמבר 1925) את "השיחה" ולא שמתי אותן בראש סיפורו "הרשלה", – בהסכמתו של קורצ'אק. את התרגום של הסיפור הדפסתי לחוד. – "ההערות" מעידות על החשיבות הרבה שייחס קורצ'אק לסיפור, שעשוי היה לשמש ניסיון ספרותי נועז לא רק בעצם־תוכנו "היהודי", כי־אם גם בגישתו החדישה לתיאור (מקוטע, נייד, "שאַגאַלי" ולחישוף "השקפת עולם" (פסיכולוגיה) של תינוק. ייתכן שיצירה בלתי־גמורה זו קדמה ל"בובו" שנתבטא בה שיא המקוריות של קורצ'אק."

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.