מאת: יאנוש קורצ'אק
תרגמו: יהודית מאיר ויצחק גורפינקל.
ערכה: חנה הרציג

2022 

© כל הזכויות שמורות למכון החינוכי הישראלי ע"ש יאנוש קורצ'אק
ולעמותת יוצאי לובלין וסביבותיה לדורותיהם

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.