מבחן ההכרעה,
מאת: יצחק פרליס.
בתוך: דת הילד, בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד, תשל"ח,
עמ' 63 – 64

ז

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.