אודות הסיפור "שלושת מסעותיו של הרשל"

יצחק פרליס מתאר את הרקע וההקשר בו נכתב הסיפור

קראו עוד